Kongre Bilimsel Programı

3. ECZACILIK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ

07-08 MAYIS 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

7 MAYIS 2020 PERŞEMBE

10.00-12.30

KAYIT

13.00-13.40

AÇILIŞ OTURUMU

OTURUM-1: KALİTE GÜVENCESİNE GENEL BAKIŞ: ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN

13.40-14.00

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı

Yükseköğretim sistemimizde program akreditasyonu

OTURUM-2: KALİTE VE AKREDİTASYON

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM / Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL

14.00-14.15

Prof. Dr. İskender SAYEK

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı

Akreditasyonda sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik

14.15-14.30

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Başkanı

Kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon

14.30-14.45

Prof. Dr. N. Tolga SARUÇ

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi’nin kalite yolculuğu

14.45-15.00

Tartışma

15.00-15.20

Kahve arası

OTURUM-3 ULUSLARARASI ECZACILIK EĞİTİMİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL

15.20-15.50

 

Prof. Dr. Ian BATES

UCL Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Avrupa’da eczacılık eğitimi

OTURUM-4: ECZACILIK EĞİTİMİNDE GELİŞMELER

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Benay CAN EKE / Prof. Dr. B. Sönmez UYDEŞ DOĞAN

15.50-16.20

Prof. Dr. Mesut SANCAR

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Klinik uygulamalar

 

Prof. Dr. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Staj: Yeni gelişmeler

 

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞENCAN

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Eczacılık eğitimi anabilim dalının açılması

16.20-16.40

Tartışma

16.40-17.00

Kahve arası

PANEL- 1: AKREDİTASYONA PAYDAŞ BAKIŞI

Moderatörler: Prof. Dr. Sedef KIR / Prof. Dr. Nilgün KARALI

17.00-18.00

Öğrenci Bakışı (Bilge ÖZTÜRK)  

Serbest Eczacı (Ecz. Gökhan ŞEREMET)

Hastane Eczacısı (Ecz. Aylin ALTANLAR)

Türk Eczacıları Birliği (Ecz. Erdoğan ÇOLAK)

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Uzm. Ecz. Deniz ÖZLER KIRAL)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Bakışı (Başkan/Başkan Yardımcısı)

PANEL- 2: ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Moderatörler: Prof. Dr. Erdal CEVHER / Uzm. Ecz. Vedat EĞİLMEZ

18.00-19.00

Eczacılık eğitimi ve bilimsel araştırmalarda İlaç endüstrisinin gereksinimlerine yönelik gelişmeler

(İlaç endüstrisi paydaş katılımı ile)

20.00-22.00

ECZDEK KURUCU DEKANLARINA TEŞEKKÜR BELGESİNİN SUNULMASI

 

8 MAYIS 2020 CUMA

OTURUM-5: EĞİTİM YÖNTEMİNDE YENİ UYGULAMALAR 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neşe KIRIMER / Prof. Dr. Nuriye AKEV

9.30-9.45

Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILDIZLI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Eğitim programlarında yeni paradigmalar

9.45-10.00

Doç. Dr. Yusuf Levent ŞAHİN

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Eğitimde yeni bir model

10.00-10.15

Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÜREL

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Eczacılık eğitiminde ölçme - değerlendirme

10.15-10.30

Tartışma

10.30-10.45

Kahve arası

PANEL- 3: ÇEP ÇALIŞMALARININ KAZANIMI

Moderatörler: Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK / Prof. Dr. Gülberk UÇAR

10.45-11.45

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Meriç KÖKSAL

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

11.45-13.00

Öğle arası

PANEL- 4: ECZACILIK EĞİTİMİNDEN NE BEKLİYORUZ? 

Moderatörler: Bilge YÜCETÜRK (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi) / Ecem CANSEVEN (Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi)

13.00-14.00

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

PANEL-5: MESLEKİ YETERLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Moderatörler: Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY / Prof. Dr. S. Rümeysa DEMİRDAMAR

14.00-15.00

Türk Eczacıları Birliği (TEB)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

İstanbul Eczacı Odası

Ankara Eczacı Odası

Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED)

 

Mesleki otorite ve örgütler ile diğer paydaşların katılımı ile mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesine bakış

15.00-15.15

Kahve arası

OTURUM-6: AKREDİTASYON SÜRECİNİN ECZACILIK FAKÜLTELERİNE KAZANDIRDIKLARI - ARA DEGERLENDIRME

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema BURGAZ / Prof. Dr. Sevda ŞENEL / Uzm. Ayhan KOÇER

15.15-15.30

Oturum Başkanı: Uzm. Ayhan KOÇER

Prof. Dr. Benay CAN EKE

ECZAKDER Genel Sekreteri

Genel durum değerlendirmesi

15.30-16.00

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema BURGAZ / Prof. Dr. Sevda ŞENEL

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

KAPANIŞ OTURUMU: ECZACILIK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYONDA GELECEKTE NELER YAPMALIYIZ?

                             Prof. Dr. Sevim ROLLAS - ECZAKDER Başkanı

                             Prof. Dr. Erdal CEVHER - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı