İLETİŞİM

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Benay CAN EKE
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Tandoğan ANKARA

Prof. Dr. Gül ÖZHAN 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Beyazıt İSTANBUL 

 

E-posta: eczakkongre@yahoo.com