İLETİŞİM

Bilimsel Sekreterya

Prof.Dr. Belma Gümüşel
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
06100 Ankara

Tel : 0 312 309 29 58- 305 21 78
E-posta : belmagumusel@yahoo.com