• .
  • toplu
  • kongre

Sevgili Akademisyenler, Meslektaşlarımız ve Öğrenciler,

Eğitimin temel amacı bireyleri yaşama hazırlamaktır. Dolayısıyla kaliteli yaşamın anayolu kaliteli eğitim ve eğitimde kalite güvencesinden geçmektir. Öte yandan, dünya nüfusundaki artış, bilim ve teknoloji alanlarındaki değişimler ve gelişmeler, yüksek öğretime talebin artması yüksek öğrenim kurumları ve öğrenci sayılarında ciddi bir artışa neden olmuş ve kalite güvencesine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Dünyada bölgesel düzeyde yürütülen Avrupa Yükseköğrenim Alanı (EHEA) projesinde kalite güvence sistemleri ve akreditasyon uygulamalarına önemli bir yer verilmektedir. Ülkemizdeki akreditasyon kuruluşları Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun paydaşlarından biri olarak beklenen çalışmaları yapmaktadırlar.

Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) tarafından kurulan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)  ve tüzel kişilik kazanmak amacıyla kurulan Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER), eczacılık eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de eczacılık eğitiminin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, eczacılık eğitimindeki yeni gelişmeleri ve ülkemizdeki yükseköğretimde akreditasyonla ilgili gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak,  kalite kültürünü yaymak amacıyla 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Salon Anadolu'da gerçekleştirilecektir.

Kongreye değerli katkılarınızı ve katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme kurulları adına

Prof. Dr. Sevim ROLLAS                             Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
ECZAKDER Başkanı                                   Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı